Djurstall

Djurstall

Djurstall

Smådjursklinik – Djurstall

Ombyggnation och utbyggnad av smådjursklinik. Installation av ny LED belysning samt ny ventilation och inbrottslarm. Inkoppling av veterinärmedicinskutrustning.

Färdigheter

Upplagt på

29 oktober, 2019

Färdigheter

Upplagt på

29 oktober, 2019