Djurstall

Djurstall

Djurstall

Smådjursklinik – Djurstall

Ombyggnation och utbyggnad av smådjursklinik. Installation av ny LED belysning samt ny ventilation och inbrottslarm. Inkoppling av veterinärmedicinskutrustning.

Färdigheter

Upplagt på

29 oktober, 2019