DJURSTALLAR

DJURSTALLAR

En av våra specialiteér är installation och service av intelligenta djurstallar. Vi installerar allt från foderutrustning, ventilationssystem till belysningsanläggning. Vi erbjuder alltid service och underhåll av samtliga av våra intelligenta styrsystem.

Vi bygger intelligenta system där du får överblick över hela gården. Du kan enkelt styra belysning, larm, kameraövervakning, ventilation och värme från vilken dator som helst med nätverksuppkoppling.